Allmänna användarvillkor

Juridisk information

Denna webbplats drivs av företaget PRIICE SAS med ett kapital på 10 000 euro, registrerat i handelsregistret i Caen (Frankrike) med nummer 75136162700019, och med adress 2 rue Jean Perrin, 14460 Colombelles, och nås på telefonnummer: + 33 (0)2 50 01 14 03 eller via följande e-postadress: webmaster@priice.com. Denna webbplats hostas av företaget OVH, 145 Quai du Sartel hemvist i Roubaix (+33 (0) 899 701 761).

Ansvarig utgivare: Julien Hany

Webbplatsen

Konsultation och användning av webbplatsen Priice.se erbjuds under vissa villkor, som definieras nedan. Genom att du besöker, konsulterar och/eller använder webbplatsen Priice.se innebär det automatiskt att du godkänner användarvillkoren. Vi rekommenderar internetanvändaren att regelbundet läsa dem eftersom webbplatsen Priice.se förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst utan förvarning och utan ersättning.

Garantier och ansvar

Användningen av webbplatsen Priice.se görs på användarens eget ansvar. Webbplatsen Priice.se kan inte hållas ansvarig för delvis eller total hacking av webbplatsen. Priice.se förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent stänga hela eller en del av webbplatsen. Författarna är själva ansvariga för de omdömen och råd som publiceras.

Immateriella rättigheter

Konsultation och användning av webbplatsen Priice.se ger dig inga rättigheter. Alla bilder, filmer, texter och andra uppgifter som återges på webbplatsen Priice.se skyddas av lagen om immateriella rättigheter. Endast en privat användning inom familjekretsen är tillåten enligt lagen om immateriella rättigheter. All annan användning utgör en överträdelse och/eller intrång på närstående rättigheter, och sanktionerats enligt nämnda lag.

Användaren kan inte ändra, reproducera, distribuera, allt eller någon del som återges på webbplatsen Priice.se. All otillåten användning kan leda till åtal.

Personliga uppgifter

Webbsidan Priice.se kan samla in information om dig och använda dem, bland annat för att sända till tredje part. Om du vill kan du dock i enlighet med lagen av den 6 januari, 1978 om data, filer och rättigheter, motsätta dig detta genom att kontakta webbplatsen.

Tvister

Webbplatsen lyder under fransk lag. I händelse av tvistemål har endast domstolarna i Paris jurisdiktion.